Salangen-Nyheter

Samisk språk skal synliggjøres:

Samiske skilt kommer

Samisk språkkonsulent i Lavangen kommune, Sánne-Márjá Utsi stråler over vedtaket som ble gjort 1. oktober om å få på plass samiske skilt på offentlige og kommunale bygninger. FOTO: PRIVAT

TENNEVOLL: Lavangen kommune er en to-språklig kommune og er en samisk forvaltningskommune. Nå blir dette mer synligjort med samiske navneskilt på kommunale og offentlige bygg.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

I henhold til Sametingets retningslinjer om profilering og synliggjøring av samisk språk i språkforvaltningskommuner skal kommunale bygninger skiltes på samisk. Etter en lang prosess kan samisk språkkonsulent i Lavangen kommune, Sánne-Márjá Utsi,endelig dele en strålende gladnyhet. – Det har kommet inn forslag som har vært ute på høring, så har vi fått tilbakemeldinger der noen av navnene ble vedtatt, mens det senere har vært utlyst navnekonkurranse hvor Tor Ivar Andersens bidrag ble valgt og vedtatt, sier Utsi og bemerker Samepoltisk utvalgt valgte å fastsette navnene med bakgrunn i å ivareta den lokale samiske dialekten i området.

Mer synlig

Som samisk forvaltningskommune står Lavangen kommune med et ansvar om å ta vare på både det samiske språket og kulturen. Som språkkonsulent er Sánne-Márjá Utsi naturligvis veldig glad for jobben som skal gjøres. – Samisk språk skal synliggjøres mer i kommunen, og det er kjempebra!, sier Utsi og legger avsluttende til en stor takk til alle som var med i navnekonkurransen. – Vi er veldig takknemlig de som engasjerer seg, og har kommet med bidrag. Det er veldig viktig for en slik sak, avslutter Utsi. 

Det er ubestemt når de samiske skiltene blir å settes opp i kommunen, men under er hele listen med navnene som Samepolitisk utvalg i Lavangen kommune har vedtatt:

Lavangen skole –

Loabága skovlá

Servicebygg –

Bálvalushuonas

Lavangen bibliotek –

Loabága girjerádju

Helsesenter –

Varrisvuođahuonas

 

Ornessenteret –

Leaibenášguovddáš

Lavangsheimen –

Lobáksiida

Lauvhallen –

Loabákhálla

Lauvmakken barnehage –

Loabága mánáidgárdi

Astafjord samisk barnehage –

Ástávuona sámimánáidgárdi