Salangen-Nyheter

Sjøvegan vil vokse

Felleskjøpet Agri er positiv til å bli med på et felles løft for å utvide og forskjønne Sjøvegan sentrum i framtiden.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

På bildet:

Dette havneområdet vil bli fyllt ut når man kommer i gang med å bygge ut og forskjønne Sjøvegan-sentrum.

Salangen kommune har sammen med Egil Lynum som kjent gått sammen om et prosjekt som bokstavelig talt vil gjøre Sjøvegan større. Ved å fylle ut med steinmasser fra Lundbrygga til Rema-bygget vil man gjøre sentrum større og penere. Troms fylkeskommune har fra før vedtatt at de støtter prosjektet økonomisk.

Felleskjøpet positiv

Nå er også Felleskjøpet Agri med på laget. Eiendomssjef i region nord i Felleskjøpet Agri, Arild Tung sier til nettavisen at et utvidet sentrum også vil være positivt for Felleskjøpet. - Med dette prosjektet er vi med på å sikre lager-lokalene til butikken vår på Sjøvegan, mot utvasking fra havet i fremtiden, sier Tung. Han legger til at Sjøvegan er et svært attraktivt sted for Felleskjøpet å satse på.

Stor kostnadsramme

Prosjektet er stort, med en kostnadramme på ca 12 millioner kroner, der fylkeskommunen er inne med halve beløpet. Når kommune, fylke og næringsaktører går sammen, ser det nå ut til at prosjektet vil bli en realitet. De første båtene med steinmasser fra Ibestad er ventet inn til Sjøvegan så snart isen på Sagfjorden forsvinner.

Foto: Jon Henrik Larsen

ANNONSE
Annonse