Salangen-Nyheter

Befolkningen i Lavangen:

Sliter med taxi-tilbudet

I Lavangen er det problematisk og få drosje i helgene. Dette reagerer eierne av utestedet Lauvanger Mikrobryggeri på.

TENNEVOLL: Det har over lang tid vært problemer å få taxi i helgene i Lavangen. Dette selv om samferdselskontoret i Troms fylkeskommune er klar på at alle som innehar et løyve, har også kjøreplikt hele døgnet.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Over lang tid har det vært vanskelig for folk å dra ut i helgene i Lavangen, dette på grunn av at det ikke er tilgjengelig drosje i bygda på dette tidspunktet. Det er to drosjeløyver utstedt i Lavangen i dag. Sist fredag ble dette problemet presentert i kommunestyret i Lavangen, hvor ordfører Erling Bratsberg var klar i sin tale. - Administrasjonen skal ta tak i dette og se på hva som er mulig å få til, sa Bratsberg.

Håpløst

- Det er aldeles håpløst å få en taxi på fredag eller lørdag kveld i Lavangen, forteller pubeier Linda Røkenes på Lauvanger Mikrobryggeri til nettavisen. Saken har vært tatt opp med drosjeeierne i Lavangen. - De sier til oss at det ikke lønnsomt for dem å ha bilene i drift i helgene, forteller Røkenes. Ved samferdselskontoret i Troms fylkeskommune kan Stine Bjugn fortelle hva som er lover og regler når du har fått et drosjeløyve. - Loven er helt klar på dette når det gjelder kjøreplikt. Alle som innehar et drosjeløyve har kjøreplikt hele døgnet, og skal stille drosje til dem som har behov for det, uansett om det er bopelsløyve eller tilsluttet en sentral, sier Bjugn.

Samarbeid

Nettavisen har også vært i kontakt med Salangen Drosjesentral og drosjeeier Svein Hauglid. -  Vi har ikke noe formelt samarbeid med drosjene i Lavangen. Men vi blir kontaktet dersom det er noe som skjer enten på Tennevoll, eller ved Fjellkysten, sier Hauglid. Pubvert Linda Røkenes kan fortelle at det noen ganger har vært drosjer fra Salangen eller Gratangen for å avhjelpe situasjonen ved utestedet når folk ville hjem. Når det har vært helt krise har hun selv bidratt. - Mange ganger har jeg personlig kjørt personer hjem, når det har vært dårlig vær. Dette fordi jeg har syntes synd på personer som ikke kommer seg hjem etter de har vært hos oss. Jeg har aldri tatt betalt for dette, da det ikke er lov, understreker Røkenes.