Salangen-Nyheter

Dobbeltmoral:

Sorterer alt, unntatt plast

Slik ser det for tiden ut på Strandveien på Sjøvegan. FOTO: PRIVAT

SJØVEGAN: Flere har opplevd at etter den nye avfallsordningen i Salangen kom på plass, har det dukket opp flere tomme plastposer rundt sorteringscontainerne ved Strandveien på Sjøvegan. Senja Avfall er klar over problemet og minner om at plasten skal sorteres i husholdningen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Etter den nye avfallsordningen i Salangen har alle restavfallscontainer blitt fjernet, og det som er igjen på Strandveien er sorteringscontainere for glass, metall og papp. I ettertid har det blitt rapportert at enkelte bringer søppelet i plastposer, og når posene blir tømt blir de bare levnet igjen rundt containerne. Beboerne i nærheten kan melde i fra at det er ikke et pent når det blir slik og det er faktisk forsøpling. I stedet for å ta posen med seg hjem blir de levnet igjen på bakken slik at fugler eller vinden kan spre de utover.

Dobbelmoral

Administrerende direktør, Tor-Helge Sørensen ved Senja Avfall er fullt klar over problematikken på Strandveien. - Vi ser etter en løsning som er holdbart og langvarig. Det er ikke bare å sette opp en dunk fordi den blir i veien på vinterstid når det skal brøytes, i tillegg som den ikke bare blir fullt opp av plast. Slik ordningen er i dag skal plasten sorteres i husholdningen, sier Sørensen og kommenterer at inntil videre håper han at folk tar med seg plasten hjem igjen, for å sortere det riktig. - En tom plastpose tar ikke så mye ekstra plass, sier Sørensen avslutningsvis til nettavisen.