Salangen-Nyheter

Overgangsfaser er vanskelige:

Stor lekkasje i yrkesfag

Viggo Valnes ved Sjøvegan videregående skole under møtet 10. januar. FOTO: CAMILLA FINVIK

SJØVEGAN: Det er mange elever som ikke får tildelt læreplass etter endt yrkesfaglig videregående skole. Frafallet er nå såpass høyt at LO og NHO har gått sammen om "Nasjonal Aksjon Lærebedrift", som har som mål å skaffe flere lærebedrifter og læreplasser.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Etter skolegang har yrkesfag-elever to år opplæring i bedrift. Under disse årene er det viktig at ungdommene ikke bare får vist hva de kan, men det skal også gies rom for å lære. Torsdag 10. januar ble det avholdt en konferanse på Sjøvegan videregående skole som omhandlet nettopp dette med yrkespraksis. Her var representanter fra næringslivet, skolene og de nærliggende kommunene tilstede.

Lærlingeløftet

Avdelingsleder ved Sjøvegan videregående skole, Viggo Valnes, mener samarbeidet mellom elevene, bedriftene og skolene burde vært mye bedre. - Statistikken og tallene fra 2009-10 forteller oss at frafallet i yrkesfagene er på hele 28,8%. Dette må det gjøres noe med, sier Valnes. Nå har LO og NHO åpnet øynene for problematikken, og inngått samarbeid om "Nasjonal Aksjon Lærebedrift". Aksjonen har som mål å skaffe flere lærebedrifter og læreplasser for elever med yrkesfaglig utdannelse.

Illustrasjonen som viser frafallet fra 2009-10. Bildet er tatt fra Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Troms 2012.

Stor lekkasje

Elevene vil bli formidlet til opplæringsbedriftene allerede i mai og juni, men godkjenning av kontrakter vil som oftest bli gjort noe senere. En oversikt over elevene i Troms som søkte læreplass i begynnelsen av oktober 2011 viser at det er spesielt vanskelig å få nok avtaler for Elektrofag, Restaurant og matfag, Service og samferdsel og Teknikk og industriell produksjon. Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Troms 2012, viser at hele 84 elever sto uten læreplass i slutten av oktober 2011.

Personer fra næringsliv, skole og kommune var tilstede under konferansen torsdag 10. januar. FOTO: CAMILLA FINVIK

Læreplass høst 2013

I løpet av våren 2012 har skolene med yrkesfaglige tilbud hatt en tett oppfølging av enkeltelever som skal søke læreplass. - Vi jobber for at kommunene også skal ta denne problemstillingen på alvor, samt finne løsninger på dette, forteller avdelingslederen ved Sjøvegan videregående skole. Høsten 2013 kan vi forvente oss at nye elevgrupper vil søke læreplass i deler av Troms. I Salangen vil 16 elever søke blant bedrifter i nærområdet.

Totalt vil antallet se slik ut:

2IKA: 15 elever

2BUA: 13 elever

2HEA: 18 elever 

2ITA: 9 elever.