Salangen-Nyheter

2,87 mill til Ibestad og Dyrøy:

Store næringspotensial

Fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen opplyser overfor nettavisen at kystnære industriområder er svært ettertraktet, og at Espenesbogen har stort potensial for å tilrettelegge både for eksisterende og ny næringsvirksomhet. FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN/TROMS

IBESTAD/DYRØY: Dyrøy og Ibestad kommune har fått tildelt midler fra fylkeskommunen til utvikling av kystnære industriområder, henholdsvis Espenesbogen i Dyrøy som får 2,58 millioner, og Breivoll havn på Ibestad som får 290 000 kroner.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Dyrøy kommune har fått tildelt over to og en halv million kroner til utvikling av industriområdet ved Espenesbogen. Kommunen har fått disse midlene på bakgrunn av at de er en bosettingskommune som har som mål å etablere 25 nye arbeidsplasser over e periode på tre år, og at det er stor etterspørsel på næringsareal tilknyttet sjø. Fylkesråd for kultur og næring,  Sigrid Ina Simonsen opplyser overfor nettavisen at kystnære industriområder er svært ettertraktet, og at Espenesbogen har stort potensial for å tilrettelegge både for eksisterende og ny næringsvirksomhet. Området har også en gunstig beliggenhet med kai til Solbergfjorden, hvor det foregår mye aktivitet.

Vil gangne mange

Ibestad kommune har fått tildelt 290 000 kroner til utbedring av Breivoll havn. – Disse midlene er ment til utbedring av det som allerede finnes der og økt tilrettelegging for både næringsliv og fritidsbåter som er tilknyttet havna, ettersom det her er et samarbeid mellom kommunen, lokale fiskere og båtforeningen. Fylket har også tidligere vært inne med midler til Breivoll havn, sier Simonsen i inetervju med nettavisen.

ANNONSE
Annonse