Salangen-Nyheter

Bekymret over syklistene:

Sykler over gangoverfelt

Geir Vadstein (innfelt) er bekymret overfor syklisters ofte manglende respekt for gangoverfelt. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

SJØVEGAN: Geir Vadstein er bekymret overfor syklisters ofte manglende respekt for gangoverfelt. Han har opplevd at det er helst yngre som velger å sykle over gangfelt, men at dette også forekommer også en del hos voksne.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Alle har like mye rett til veien, men det er forbeholdt at man holder seg til regelverket. Bekymret salangsværing, Geir Vadstein har nå gått ut på sosiale medier hvor han ytrer sine bekymringer overfor syklistenes manglende respekt for trafikkreglene. – Jeg har flere ganger opplevd at syklister kommer fra gangfeltet og krysser veien uten å gå av sykkelen. Dette må jo sees på som litt bekymringsfullt, da dette ofte forekommer blant unge. Jeg har også flere ganger opplevd dette blant voksne, og det er kanskje verre ettersom de burde kunne reglene for gangoverfelt, og når unge ser voksne sykler over gangfeltet så tar de etter, forteller Vadstein til nettavisen. Trafikkopplæring for skoleelever burde også ha vært bedre oppfulgt, mener Vadstein.