Salangen-Nyheter

Møte i ressursutvalget:

Tegningene til vurdering

Her er ett av forslagene som kommunen har fått om det nye Coop-bygget på Sjøvegan.

Her er ett av forslagene som kommunen har fått om det nye Coop-bygget på Sjøvegan.

SJØVEGAN: Onsdag 8. februar skal ressursutvalget i Salangen ha et ekstraordinært møte hvor de skal gå igjennom og drøfte tegningene på det nye Coop-bygget på Sjøvegan.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Det inviteres til et ekstraordinært møte hvor ressursutvalget skal drøfte forslagene de har fått fra arkitekten om det nye Coop-bygget på Sjøvegan. - Vi skal diskutere de tegningene vi har fått og gå igjennom forslagene, forteller leder i ressursutvalget, Tor Magnus Østvik. Salangen kommune ligger etter på sentrumsplanen, og må oppdateres til dagens bruk og standard. Området hvor bygget skal stå er blant de som ikke er regulert pr i dag. I tillegg venter kommunen på å motta bygningssøknad som også må behandles før arbeidet kan påbegynnes.

En av plantegningene. Et eksempel av andre etasjen i fugleperspektiv.

Kan bli to etasjer

På møtet skal det blant annet tas opp om det skal være en andre etasje på det nye bygget. - Det er lagt høyde for at det eventuelt kan bygges en andre etasje, og da om hva som skal være der, det er luftet en idé om å lage leiligheter der ettersom det er så stort trykk på boligmarkedet her i kommunen, som for øvrig er veldig positivt, sier leder i ressursutvalget, Tor Magnus Østvik.

Annonse