Salangen-Nyheter

Ungdomsrøstene forsvinner

Hvis Salangen kommunestyre den 19.mars går inn for å godkjenne permisjonen til SVs Siren Bjørstad (bildet), vil ungdommen miste sitt talerør blant de folkevalgte.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

På bildet:

SVs Siren Bjørstad (t.v) og APs Stine Blegeberg ble ved sist
kommune og fylkestingvalg valgt inn fra folk til å representere dem i
kommunestyret.

Ungdommen i Salangen er ikke lengre representert i kommunestyret blant de fastsittende representantene. Til kommende kommunestyremøte den 19.mars søker SVs Siren Bjørstad om permisjon fra sin plass i kommunestyret, grunnet studier i Bergen.

Er positiv

Ordfører Ivar B. Prestbakmo har ikke noe problem med å gå inn for permisjonssøknaden i sitt saksframlegg ovenfor møtet. Tidligere i fjor søkte APs representant Stine Blegeberg om permisjon fra sin plass i kommunestyret. Det fikk hun. Hvis møtet 19.mars går inn for søknaden til Bjørstad, vil det ikke være noen i kommunestyret som er regnet som ungdomsrepresentant for noen parti. Hvis man leter nedover listene til de ulike partiene er det flere "unge røster" men de er varamedemmer.

Foto: Jon Henrik Larsen