Salangen-Nyheter

Fornøyd med forslaget:

Utsetter tilskuddet til 2021

FORNØYD: - Dette er absolutt bra for oss, sier daglig leder ved Ibestad frivilligsentral Geir Arne Ekman. FOTO: PRIVAT

HAMNVIK: I en pressemelding fra Norges frivilligsentraler kommer det fram at regjeringen foreslår at vedtaket fra 2016 hvor tilskuddet til frivilligsentralene legges inn i innbyggertilskuddet fra 2021.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Det mener daglig leder i Ibestad frivilligsentral Geir Arne Ekman er svært bra.

- Dette er absolutt bra for oss. Det har skapt mye utrygghet hos meg og mitt styre fordi vi har sittet i en boble og ikke visst hvordan vi skulle forholde oss. Mange har en nær tilknytning til frivilligsentralen, så dette er bra for dem også, sier Ekman.

Ekman forklarer situasjonen rundt vedtaket fra 2016 slik.

- Før kom det tilskudd fra staten til sentralene, men det betinget 60 prosent av driftsutgiftene ble dekket av staten og resten av kommune. Det fungerte slik til i 2016. Da begynte dem med en lett omgjøring av dette systemet og begynte å overføre 60 prosent til kommunene med betingelse om at kommunene hadde en daglig leder på frivilligsentralene i 100 prosent stilling og at kommunene fortsatt stilte med 40 prosent, sier han.

Dette endret seg over tid. I 2018 tok Ekman over som daglig leder på Ibestad frivilligsentral. Da gikk tilskuddet inn i innbyggertilskudd, men var øremerket sentralen.

- Den siste endringa som kom skulle være gjeldende til 2021. Den sa at tilskuddet skulle deles ut etter ordinære tildelingskriterier, med andre ord folketall. Da begynte vi å bli redd. Alle sentraler i fylket, med unntak av noen få, ville ha mistet så mye av tilskuddet at det i praksis ville bety det samme som en nedleggelse, sier Ekman.

Etter at pressemeldingen ble offentlig er Ekman fornøyd med innholdet og betydningen det vil ha for frivilligsentralen på Ibestad.

Han forteller at han vil fortsette å holde kontaktene med myndighetene framover i tid.

- Vi har ikke fått avklart hva som skjer etter 2021. Vi har hatt tett kontakt oppover mot departementet og vi vil fortsette å holde trykket oppe, sier han.