Salangen-Nyheter

Kommunestyremøtet

Utvidet formannskapet

Senterpartiet ilag med Høyre og SV fikk det slik de ønsket. De utvidet formannskapet i Salangen med to medlemmer. Unødvendig mener Arbeiderpartiet (bildet), og sender på ny formannskapets sammensetting til legalitetskontroll hos fylkesmannen i Troms.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

På bildet:

Arbeiderpartiet mener det er unødvending og utvide formannskapet med to ekstra medlemmer.

Diskusjonen gikk hardt i går under kommunestyremøtet. Første sak på sakskartet var legalitetskontrollen av formannskapet i Salangen. Fylkesmannen i Troms mente at kjønnsfordelingen i det først- valgte formannskapet var for liten. Derfor ville man ha inn mer kvinner i formannskapet. Dette valgte Senterpartiet ilag med Høyre og SV og løse med å utvide formannskapet fra 5 til 7 medlemmer.

Uenig i andel kvinner

Starten av hele saken var at Salangen Ap ba om legalitetskontroll av sammensetningen av det nye formannskapet i Salangen, fordi det kun ble valgt inn en kvinne blant fire menn. Arbeiderpartiet mener sammensettingen av Sp, H og SV burde stilt med to representanter av hvert kjønn. Ordfører Ivar B. Prestbakmo møtte derimot kravet fra Arbeiderpartiet med forslaget om å øke antallet representanter fra fem til syv. Dermed fikk Miriam Jensen Bekkeli (Sp) og Åshild Bendiktsen (Ap) fast plass i formannskapet.

Uening i utvidelse

Eigil Rinstad fra Arbeiderpartiet gikk på talerstolen for å si sin mening i saken, og hva man burde gjøre for å løse problemet med kjønnsfordeling i formannskapet.  – Vi er ikke med på at vi skal bruke 30.000 kroner i året på en konstruert situasjon som heller ikke er nødvendig. Vi har i 50 år klart oss med fem representanter i formannskapet. Skal vi utvide antallet bør dette foregå etter en nøye prosess og ikke etter en plutselig ide som kommer opp. Derfor foreslår vi at det ikke blir noe omvalg av formannskapet, men at vi beholder det antallet vi har, sa han fra talerstolen i kommunestyret. Videre i saken skal fylkesmannen i Troms se enda en gang på saken.

På bildet:

Kurt Jan Kvernmo (SP) fikk medhold i sin søknad om å trekke seg som kommunestyrerepresentant. Mona Christine Hennemann tar over hans verv.

Søknaden til kommunestyrerepresentanten Kurt Jan Kvernmo om fritak fra verv som kommunestyrepolitiker i Salangen ble i går tatt opp på møtet. Saken møtte forståelse hos partikamerat, og ordfører Ivar B. Prestbakmo. Kvernmo begrunnet sin avgang i kommunestyret med at det er utfordringer knyttet til det å både være avdelingsleder i kulturseksjonen i kommunen med økonomiansvar for avdelingen, og fast representant i kommunestyret. Før saken ble endelig vedtatt ba Arbeiderpartiets Sylvi Berg Isaksen (bildet) om ordet på talerstolen. Her påpekte hun at når man sier ja til å stå på valglister så har man tatt et aktivt valg om å stille. Hun viste også til at man etter valget får spørsmål om å sitte i kommunestyret, og hun var forundret over at representanten Kvernmo trekker seg først nå. Saken ble enstemnig vedtatt, og Mona Christine Hennemann tar over hans verv i kommunestyret.

Alle foto: Jon Henrik Larsen