Annonse
Salangen-Nyheter

Blir det løypenett i Salangen?:

Vanskelig regelverk

Kommune- og samfunnsplanlegger i Salangen kommune, Tore Uthaug forteller at det er enda en lang vei å gå før et løypenett vil være et faktum. ARKIVFOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

Kommune- og samfunnsplanlegger i Salangen kommune, Tore Uthaug forteller at det er enda en lang vei å gå før et løypenett vil være et faktum. ARKIVFOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

SJØVEGAN: Kommunestyret i Bardu vedtok å utvide skuterløypenettet til formål rekreasjon, men hvordan er status her i Salangen. Sist saken var oppe gikk flere grunneiere mot trase over egen eiendom.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

For omlag to år siden hadde Teknisk avdeling ved Salangen kommune en runde hvor de prøvde å få på plass de nødvendige grunneiererklæringene for å kunne gå videre i arbeidet mot en endelig skuterløype i kommunen. - Vi fikk den gang ikke på plass alle erklæringene. Vi kunnes sikkert gjort mer i denne saken, men regelverket er slik at det er nesten håpløst å få gjennomført dette. Bardu kommune sendte klage til departementet som medførte at kommunens selvbestemmelse skulle vektlegges sterkt i saken, forteller kommune- og samfunnsplanlegger i Salangen kommune, Tore Uthaug til nettavisen.

Saken er nedprioritert

For tiden jobbes det ikke videre i etableringen av løypenett i Salangen. - Denne saken har til nå blitt nedprioritert ettersom dette er en meget tung prosess. Etter hva vi lærte i forrige runde er vi nå nødt til å legge om hele traseen fra slik den opprinnelig var planlagt på grunn av grunneierforhold. Så første steg i et videre arbeid vil være å gå en helt ny runde på hvor løypenettet skal legges. Destinasjonene vil bli et politisk spørsmål om hvor vi ønsker løyper. I forrige runde var det foreslått løype fra Høylund, via Fjeldstadkrysset til Steinvatnet, videre ned til Elvenes og deretter opp til Fjeldstadkrysset igjen. Men slik vi hadde tegnet traseen den gang vil ikke være mulig å gjennomføre i dag, ut fra at vi har fått en endelig bekreftelse fra berørte grunneiere om at de ikke vil godkjenne trase over egen eiendom. I denne sammenheng er det ressursutvalget som innehar rollen som planutvalg, men først må det settes inn noen til å gjøre utredingsjobben og lage en plan. Deretter er det resursutvalget som vedtar eller innstiller til kommunestyre i første runde, opplyser Uthaug avsluttende.

Annonse