Salangen-Nyheter

Kommunestyremøte i Lavangen:

Var tverrpolitisk enige

På bildet: Ordfører Viktor Andberg er glad for at det gjennomføres en lokaldemokrati- undersøkelse - også i Lavangen. FOTO: TORIL ENG

Lavangen kommunestyre avholdt sitt septembermøte i går torsdag. I tillegg til ordinære kommunestyresaker, fikk representantene en orientering fra Kommunens Sentralforbund (KS) om en brukerunderøkelse som nå 90 av landets kommuner er med i.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Da møtet ble satt, hadde representantene ni saker på bordet. De fleste av ordinær karakter som ikke krevde lange debatter eller behandling. Men to saker skapte stor interesse og noe debatt. Som første sak var satt: ”Lokaldemokratiundersøkelsen i samarbeid med KS”. Her hadde kommunestyret fått besøk av KS Troms ved spesialkonsulent Eva Stenvold til å orientere om prosjektet. Andre sak var ”Forvaltningsrevisjonsprosjektet, delegasjon av myndighet.”Pilotprosjekt

Lavangen kommune er en av 90 kommuner i Norge som er valgt ut til å være med i dette nye prosjektet som stiller spørsmålet: ”Hvor godt er lokaldemokratiet i din kommune”? Undersøkelsen, som skal ende opp i en rapport til kommunene, foregår slik: Deler av lokalbefolkningen samt alle folkevalgte, i de utvalgte kommunene, fyller ut et skjema med ferdigstilte spørsmål. Undersøkelsen går ut på å lokalisere hvor fornøyd man er med offentlige tjenester og tilbud. Dette skal kunne brukes til å endre og videreutvikle administrative og politiske rutiner i den enkelte kommune.Delegasjon av myndighet

Saken som er nevnt først her, henger nøye sammen med andre sak på dagsorden, ”Forvaltnings-revisjonsprosjektet, delegasjon av myndighet.” Det vil si, politikerne delegerer myndighet til administrasjonen å ta beslutninger i saker som ikke nødvendigvis må løftes opp på politisk nivå. Dette gjelder innenfor alle sektorer. Det ble bl.a. fremmet forslag om å se på nødvendigheten av å fortsatt ha hovedutvalg for de enkelte sektorene i kommunen. – Å se på dette er noe som nødvendigvis tvinger seg fram i og med at vi har endret og fortsatt endrer den administrative styringen i kommunen, sier ordfører Viktor Andberg. I tillegg får vi nå denne undersøkelsen som Stenvold orienterte om, og den vil gi oss en god pekepinn på vårt videre arbeide med politisk/administrativ styring og delegering. Det er jo innbyggerne i kommunen som skal være fornøyde med oss og ikke vi sjøl, avslutter Andberg.

Se kommunestyremøtet - der du kan selv velge hvordan saker du vil se og høre mer om spesifikt

KLIKK HER!