Salangen-Nyheter

Høgdaveien ruller videre rent politisk:

Veier ble tema i møte

Også busstoppen ved videregående fikk sin tilmålte tid i gårdagens kommunestyremøte. ARKIVFOTO: GRY MALIN MYRLAND

SJØVEGAN: Under kommunestyremøtet på Sjøvegan i går mandag fikk de folkevalgte, under ledelse av en effektiv Ivar B.Prestbakmo, unna sak etter sak. Noen av disse var blant andre veien over Høgda og busstoppen ved Sjøvegan videregående skole.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

På det første ordinære kommunestyremøte etter valget var det mange saker som skulle opp. og en effektiv ordfører Ivar B.Prestbakmo gikk hurtig igjennom sakene som ikke trengte noen videre diskusjon. På den måten ble det ekstra tid til de saker som nok skapte litt mer debatt. Deriblandt veien over Høgda som nok har blitt en kampsak for innbyggerne i Bekkebotn. En annen sak som vi hører en del om nå i disse tider er busslommen ved Sjøvegan videregående skole.Høgdaveien

Det er veien over Høgda som skapte en del debatt under valgkampen, og som fortsetter å skape debatt enda den dag i dag. Her ble det brukt noe tid på innlegg fra kommunestyrets representanter. Arbeiderpartiets Jon Myrmel foreslo å endre teksten i formannskapets innstilling til at planarbeidet skal prioriteres for i gangsetting i 2012. Dette ble godkjent og senere enstemmig vedtatt. Det kom frem at denne veien er ikke bare en vei til noen beboere oppe i Bekkebotn, men den er også en vei til hytter, friluftssområder og fremtidige muligheter for grenda.Vedlikehold

En annen ting som kom frem under dette kommunestyremøtet var kommunens oversikt over vedlikehold av både Høgdaveien og de andre kommunale veiene i Salangen. Stein Roger Pedersen fra Ap mente at kommunen kanskje trengte å få en bedre oversikt og kontroll av vedlikehold av de kommunale veiene. Han mente også at det ville bli billigere i lengden å fikse veiene etter hvert i steden for å vente til veien var helt ødelagt, før det ble gjort noe, slik som er skjedd med veien over Høgda blant annet. Det ble også satt spørsmålstegn ved brøyting av veien opp til Flåget, når det nå ikke lenger er fastboende igjen i den lille fjellbygda, og kostnadene ved dette.Innbyggerne lettet

Etter at saken vedrørende veien over Høgda var ferdig behandlet, snakket nettavisen med innbyggerne i Bekkebotn, som også ved dette møtet var tilstede.Takket være endringen av ordlyden i innstillingen til vedtaket som ble lagt frem av Arbeiderpartiets Jon Myrmel var de nok litt mere lettet denne gangen, enn de var etter møtet i formanskapet da innstillingen først kom. - Vi er glad og skal feire dette som en liten seier med kaffe og kake på Prix-kafeen, men vi er nok litt avventende likevel, sier veiforkjemper Mette Grand Fredriksen.  Dette er mennesker som har jobbet med dette siden 1993 så de tar ingen ting for gitt. I 1995 ble det vedtatt i kommunestyret at veien skulle rustes opp, men i følge innbyggerne er det kun gjort akutte nødreparasjoner og minimalt med vedlikehold frem til nå.Ros

Når de snakker om dette kommer de inn på ordene til AP`s Stein Roger Pedersen og de er helt enig med ham i at det ville ha blitt mye bedre og billigere for kommunen om de hadde tatt nødvendig vedlikehold etter hvert i steden for å vente til veier blir ødelagte før det gjør noe som helst. Bekkebotningene fullfører med å si at det skal ikke mye utstyr og penger til for å passe på at veiene ikke blir ødelagte. - Dette vil kommunen faktisk tjene på i lengden. Vi kommer ikke til å gi oss enda. Vi har kjempet lenge for denne veien så vi skal følge opp saken og håper at kommunestyret vil vedta opprusningen i 2012. Vi kan ikke slappe av før veien er i orden, sier Mette Grand Fredriksen.Busslomma

En annen sak som også ble tatt opp i dette kommunestyretmøtet var saken om busslommen ved Sjøvegan videregående skole. Her har det en tid vært litt debatt, for det fryktes at det skal skje en ulykke, da mange mener denne busstoppen er for usikker grunnet stor trafikk på veier  ved og igjennom busstoppen. Her ble det informert fra ordfører at denne saken er tatt opp med Troms fylkeskommune flere ganger. En sak er de ikke ønsker å ha to busstopp rett ved siden av hverandre, og det andre er at elever går på bussen nedenfor kulturhuset, eller ett stopp ved Statoil-stasjonen. Fylkeskommunen mener derfor at det fungerer best for dem slik skoleskyssen er satt opp per i dag. Ordfører informerte dog om at det vil bli en annen løsning når Salangen skole er ferdig renovert. Da vil det komme en helt annen og tryggere løsning på skyssproblemet. Det betyr at elever fra gammelskolen må fortsette å gå på bussen ved videregående i ytterligere to år til. Om da ikke fylkeskommunen skulle ombestemme seg. I mellomtiden må folk være observante når de kjører forbi dette området.Flyktninger

Det ble også enstemmig vedtatt å ta imot flere flyktninger til Salangen, 15 i tallet, hvorav 5 skulle være mindreårige. Det ble ytret ønske om å sende varsel om at Salangen kan ta imot flere en de fem mindreårige som er oppgitt i innstillingen. Salangen kommune har et meget godt mottaksapparat for mindreårige flyktninger og den kompetansen de innehar er veldig god. I tillegg til mottaksapparatet, og kommunen, så gjør Sjøvegan videregående skole en kjempejobb opp i mot disse ungdommene. Forslaget om å sende varsel om at Salangen kommune har kapasitet til å ta i mot flere mindreårige flyktninger ble lagt inn som eget punkt i innstillingen og denne ble senere enstemmig vedtatt.

Se opptak av direkteoverføringen av kommunestyret på web-tv under: