Salangen-Nyheter

Står til nedfall ved E6

Veikro skal rives - men når?

Den tidligere veikroa på Fossbakken i Lavangen skal i løpet av høsten rives. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Den gamle veikroa på Fossbakken i Lavangen kommune står som et spøkelsesbygg å regne ved E6, der man kjører ned til Spansdalen og til Tennevoll. 

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Veikroa er i dag av eid av Statens Vegvesen som igjen eier området kroa står på.

Den gamle veikroa er i dag i svært dårlig stand, og tilstanden ble ytterligere forverret av værskadene det fikk etter «Franks» herjinger i januar i år.

Rivingen av den gamle kroa inngikk opprinnelig i et prosjekt som er kalt «Kollektivknutepunkt Fossbakken». Men etter det nettavisen erfarer har ikke dette prosjektet fått tildelt penger i budsjettet for å sette i gang. Nå er veikroa i så dårlige forfatning at eier, Statens Vegvesen ser seg likevell nødt til å rive den, uavhengig når det opprinnelige prosjektet får midler til dette.

Nå er rivingsarbeidet lyst ut, og arbeidet er påtenkt og startes i løpet av høsten.