Salangen-Nyheter

Ordførerkandidat i Lavangen Ap:

- Vi har en unik mulighet

Kristine Haugen og Anniken Huitfeldt diskuterer nordområdene på Aps landsmøte i helga.

SJØVEGAN: Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Lavangen, Kristine Haugen (33), mener små forhold og engasjerte innbyggerne er nøkkelen for å skape en god kommune å leve i.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

- Hver lavangsværing er i snitt med i fem lag og foreninger. Hvis vi som politikere legger til rette for at frivillighet skal ha gode kår, er vi ett viktig skritt på veien til å skape et godt samfunn. Det skaper bolyst, liv og møteplasser. Frivillighet vil ha et sterkt fokus fra oss, forteller Haugen fra Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo fredag. Som politiker er hun klar på at resten av samfunnsjobben må politikerne sørge for i samarbeid med administrasjonen i Lavangen kommune. - Dette er en kommune som er oversiktelig. Det er mulig å snu seg raskt rundt for å handle. Vi kan se alle – høre alle, sier Haugen som til daglig er lærer og tidligere har jobbet på sykehjem.

Unik mulighet

- Sånn sett har jeg fått blitt kjent med mange. Jeg vet hvor mye godt det bor i innbyggerne våre. Vi har en unik mulighet for å få ting gjort. Tobarnsmoren har vært aktiv lokalpolitiker i fire år og er en del av Arbeiderpartiet og Anniken Huitfeldt sitt kvinnenettverk FOKUS. Huitfeldt har tro på ordførerkandidaten fra nord. - Nordområdene blir viktigere for landet og oss. Dette må Kristine ta med seg nordover. Vi trenger livskraftige samfunn i nord som melder seg på det vi står framfor, sier Huitfeldt. Nå ser Kristine Haugen frem til å drive valgkamp i Lavangen. - Jeg ser frem til å møte folk og høre hvilke samfunn de ønsker seg. Det er dem vi skal jobbe for. Det kan være vi er uenige om ting, men det viktigste er at vi får til meningsbrytning for hvordan vi best mulig skal skape fremtiden til Lavangen. Der har vi alle en felles interesse, avslutter Haugen.