Salangen-Nyheter

APs Gunnar Sæbø:

- Vi må ha flere tomter

Når Salangen får sitt omsorgssenter for enslige mindreårige flyktninger, vil kommunen trenge flere leie-leiligheter og flere områder for å kunne bygge hus. Det mener Salangen Arbeiderpartis Gunnar Sæbø (bildet).

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

På bildet

: Ordfører Ivar B. Prestbakmo og adm.sjef Elisabeth Nutti under gårdagens formannskapsmøte.

Spørsmålet om bo-kapasiteten i Salangen, kom fra representanten Gunnar Sæbø under gårdagens formannskapsmøte. Ordføreren orienterte om prosessen så langt i forbindelse med byggingen av omsorgssenteret for enslige mindreårige flyktninger. - Jeg lurer på om vi har nok ledige tomtearealer til nye etableringer i Salangen, sa Gunnar Sæbø under møtet. Ordfører Prestbakmo svarte at han trodde man hadde rundt 8-9 ledige tomter i Laberg boligfelt. Han understreket samtidig at de som eventuelt vil jobbe på omsorgssenteret, vil nok ønske å bo i nærheten av Sjøvegan-sentrum.

Karavika-boligområde

Under orienteringen av saken, kunne ordføreren fortelle at kommunen tidligere har regulert et boligområde på rundt 60 tomter ute ved Karavika, like utenfor Sjøvegan-sentrum. - Her kan nok en privat entrepenør ta seg av utbyggingen, og legge til rette for boliger, omså i samarbeid med Salangen kommune dersom det er ønskelig, sa Prestbakmo. Han konkluderte også med at utleiemarkedet i Salangen på leiligheter er svært anstrengt for tiden.

Bredbånd til hele Salangen

Det ble også gjort en orientering til formannskapets medlemmer om hvordan situasjonen idag er på bredbåndsfronten i kommunen. - Vi har i dag fått opp flere steder i kommunen på bredbånd. Blant annet er Bekkebotn, Seljeskog, Rørbakkan og noen deler av Øvre Salangen nå tilgjengelig på det trådløse internettsystemet til leverandøren Nordix, orienterte Prestbakmo.

Prøveordning

Kommunal og Regionaldepartementet har åpnet for forsøk med stemmerett for 16 åringer ved lokalvalget i 2011. I den sammenheng har flere engasjert seg for å bidra til at kommuner søker om forsøk med dette, deriblant Barneombudet. Salangen Kommune deltok som kjent i forsøk med direkte valg av ordfører i 1999, og skulle

også delta i 2003, men måtte da trekke seg. I lys av dette vil det kanskje være naturlig at Salangen kommune vurderer å delta med forsøk med stemmerett for 16 åringer.

Positiv

Saken ble tatt opp blant representantene i formannskapet. - Jeg mener at alt som skaper engasjement er bra. Derfor så synes jeg at man burde være med på en slik prøveordning, sa APs Gunnar Sæbø på møtet. Gry Hege Rogsaa fra Senterpartiet sluttet seg til Sæbø, og sa at i dag er enkelte ungdommer i den aktuelle alderen, veldig engasjert innenfor lokalpolitikk. Alle sakene skal likevell opp til behandling i kommunestyret den 19.september.

Tilstede på gårdagens formannskapsmøte:

Jon Henrik Larsen

(tekst og foto)