Salangen-Nyheter

Kommunens ledelse vil møte folket

Vil diskutere Høgda-veien

Administrasjonssjef Lars Øyvind Strøm i Salangen kommune ønsker og møte innbyggerne i folkemøte, for å finne løsninger for den såkalte Høgda-veien. ARKIVFOTO: ALEKSANDER WALØR

Tidligere i vinter sesong-stengte Salangen kommune veien over Høgda i Salangen. Veien går blant annet til Bekkebotn og til Flåget. De som blir berørt av veistegningen hver vinter er grunn- og hytteiere. 

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Les mer:

 Nå stenges denne veien

Når veien ble offisielt stengt og bommen satt ned den 18.november, skapte det sterke reaksjoner på sosiale medier. Flere har sendt brev til kommunen om veistegningen og vedlikeholdet for å kunne holde veien åpen.

Nå har kommunens ledelse med ordfører og admininstrasjonssjef tatt initativ til et folkemøte om den omdiskuterte veien over Høgda. Møtet skal finen sted 8.desember i Salangen kulturhus.

Klare punkt må avklares

I møtet er hensikten og få avklart flere punkt, som er viktig både for kommunen og for grunn- og hytteeierne i området som benytter seg av veien når den er åpen.

Disse punktene er:

1. Informere om sommervedlikehold og vinterstengning.

2. Presentere og diskutere løsninger for å muliggjøre tilgang til egne eiendommer og hytter i området ved vinterstengt vei.

3. Diskutere eventuell privatisering av veien.

4. Oppsummering – veien videre.

Ingen fastboende

Kommunen skriver i sin invitasjon til folkemøtet at det pr. i dag ikke er noen fastboende langs denne kommunale veien over Høgda, men det er en del hytter og fritidshus. Veien er lang, og tilstanden generelt dårlig.

- Nød reparasjoner må gjennomføres, men er ingen løsning på den langsiktige utfordringen. Kommunen bør vurdere nøye om det er hensiktsmessig å fortsette å koste på denne veien betydelige beløp i vedlikehold hvert år på bekostning av andre kommunale veier der det bor mange fastboende. Et mulig grep for å redusere slitasje og vedlikeholdsbehov er å utsette åpning av veien til 1. juni slik at den får tint frem naturlig. Det vil muligens kunne redusere slitasje og vannskader i vårløsningen, og er verdt å prøve. Alternativt bør veien vurderes privatisert, eller delprivatisert, skriver administrasjonssjef Lars Øyvind Strøm i invitasjonen til folkemøtet.