Salangen-Nyheter

Prisbelønnet forestilling til Lavangen:

Vil forebygge mobbing

Tidligere lærer i ungdomsskolen, Tor Arne Johnsen turnerer. FOTO: TEKSTOGMUSIKK.NO

TENNEVOLL: Flere skoler har ulike mobbeprogram for å forebygge mobbing. Tirsdag 11. oktober kommer forestillingen «Lær å mobbe» til Lavangen skole.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det er PP-tjenesten i Salangen som gjennom foreldreveiledningsprosjektet har vært i kontakt med Tor Arne Johnsen, og de har ordnet det slik at han kommer både til Salangen og Lavangen med forestillingen sin. «Lær å mobbe» er både foredrag, standup og teaterforestilling som varer i omtrent en time. Dette blir en morsom, engasjerende og lærerik antimobbetime for lærerne, assistenter, foreldre og elever fra 6-10. trinnet ved Lavangen skole. Tor Arne Johnsen er komiker og tidligere lærer i ungdomsskolen, og har siden 2010 turnert over hele landet med forestillingen som har fått strålende tilbakemeldinger. - Det blir spennende, og vi gleder oss til denne dagen, forteller rektor ved Lavangen skole, Dagfinn Antonsen.

Annen tilnærming

Antonsen sier at skolene har ulike mobbeprogram for å prøve å begrense problemet og at en slik forestilling er forebyggende tiltak mot mobbing, og hjelper elevene til å se hverandre. - Tor Arne Johnsen har en annen tilnærming på dette med mobbing enn det som er vanlig. Han forteller jo selv at han har vært et mobbeoffer på skolen. Det er jo et ganske alvorlig tema, og dette er noe vi må jobbe med kontinuerlig i skolen, sier Dagfinn Antonsen.

Forebygging mot mobbing

Antonsen sier videre at mobbing er det alltid i mer eller mindre grad, og man skal ikke tro at det forsvinner og blir borte. - Mobbing kan være så mangt. Det kan være alt i fra å si noe, til et blikk, og ting man gjør på nettet. Dette er en del av det vi gjør hvert år med å jobbe forebyggende mot mobbing. Hvert år drøfter vi om hvordan vi kan gjøre det bedre. Dette er en viktig jobb som jeg går ut ifra alle skoler gjør. Man kan få inntrykk av at det ikke foregår så mye mobbing, men man skal aldri være naiv, sier Antonsen.

Komplisert

Det har blitt mer sammensatt og mer komplisert i dag enn det var før. Mobbing behøver ikke bare være i skoletida. Det kan også være noe som skjer på fritida, og det som skjer på fritida det påvirker skoletida, sier rektor Antonsen. - Det er viktig å engasjere foreldrene i dette arbeidet. Det er jo de som kjenner barna sine aller best, og har mulighet til å hjelpe og påvirke. Også foreldrene til de som mobber har en viktig oppgave for å begrense og forklare at vi er alle forskjellige og har ulike utgangspunkt. Vi er nok ikke helt fri for mobbing, men vi har i alle fall rutiner for å ta oss av dette når det oppstår. Vi får involvert elevene det gjelder, og vi får involvert foreldrene, fortsetter Antonsen

Som voksen komiker bruker han erfaringene fra den gang han var et mobbeoffer til å arbeide mot mobbing. FOTO: tekstogmusikk.no.

Alle skal ha det bra

Jeg tror ikke vi er noen spesiell skole i forhold til mange andre skoler , men vi prøver så godt vi kan med å begrense mobbing, og tar det svært alvorlig når vi oppdager det. Det er viktig for å ivareta elevenes psykiske helse, og alle har krav på et godt psykososialt miljø. Det er rektor som er verneombud for alle elevene, og for at elevene skal ha det bra må en rektor gjøre hva han/hun kan for å jobbe forebyggende, forteller Antonsen.