Salangen-Nyheter

Politikere enig i Ibestad:

Vil gi gratis leirskole

Fra venstre: Lill Grete Fosshaug, (Høyre), Hugo Olsen, (Senterpartiet) og Jim Kristiansen (Andørja Fellesliste) ønsker at elever i Ibestad skal få tilbud om et gratis leirskoleopphold i løpet av grunnskoleperioden.

HAMNVIK: Senterpartiet, Høyre og Andørja fellesliste ønsker å legge til rette for at elever i Ibestad kommune skal få tilbud om et gratis leirskoleopphold i løpet av grunnskoleperioden.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Slik det er i dag har finansiering av leirskoleopphold i stor grad vært dekt av diverse inntektsgivende arrangementer i regi av elever og foreldre. Dette har vært fungerende praksis gjennom flere år da det har vært svært ønskelig fra foreldrene om at barna skal få leirskoleopphold. Det er fra nasjonalt hold blitt fremmet lovforslag om at alle kommuner er pliktig til å tilby alle elever i grunnskolen en uke på leirskole. Dette vedtaket vil med stor sannsynlighet gå igjennom fra i år, med virkning fra 2020. Hugo Olsen (SP), Jim Kristiansen (AFL) og Lill-Grethe Fosshaug (H) har hatt ønske om at dette skal ha virkning allerede fra  i år i Ibestad kommune. - Selv om Ibestad kommune skal dekke hele kostnaden ved leirskoleopphold, er det viktig å poengtere at turene skal planlegges sammen med elevene og foreldrene. Dette for å best mulig kunne ta hensyn til ulike behov hos eleven, sier Hugo Olsen.

Økonomien stanser

Nasjonalt er det pr.i dag 1 av 5 elever som ikke får dra på leirskole på grunn av økonomi.- Vi mener leirskoleoppholdet gir elevene viktig friluftskompetanse og fantastiske opplevelser. De vil lære å nyttiggjøre seg av det som naturen har å by på gjennom bruk av nærmiljøet og hvilke muligheter for aktiviteter de ulike årstidene gir.  I tillegg vil det være en viktig arena for å kunne styrke samholdet i klassen og fremme sosial tilhørighet og trygghet, sier Lill- Grethe Fosshaug til nettavisen.

Fikk full støtte

De tre partiene tok opp saken i formannskapet den 23.mai, og det fikk enstemmig oppslutning. - Vi er svært glade for at forslaget fikk et positivt vedtak, og vi mener det vil bidra til at alle elever i Ibestad skal være sikret leirskoleopphold, uavhengig av foresattes innsats eller økonomi. Sammen ønsker vi å påvirke og arbeide for å utjevne sosiale ulikheter blant barn og unge, og vedtaket i dette forslaget er et tydelig signal om det, sier Jim Kristiansen.