Salangen-Nyheter

Pådriver og vindmølle-motstander Ronald Kvernmo

Vil ha mer engasjement

Sjaman og vindmøllemotstander Ronald Kvernmo er glad for alt engasjement som kan tale imot en etablering av vindmøllepark på Tønsheia mellom Salangen og Lavangen. ARKIVFOTO: ALEKSANDER WALØR

Sjaman og vindmøllemotstander Ronald Kvernmo er glad for alt engasjement som kan tale imot en etablering av vindmøllepark på Tønsheia mellom Salangen og Lavangen. ARKIVFOTO: ALEKSANDER WALØR

Nettavisen har tidligere omtalt saken om den planlagte utbyggingen av vindkraft i Salangen og Lavangen på Tønsheia. Dette har skapt stor motstand hos befolkningen og også hos politikerne i Lavangen. Ronald Kvernmo er en av flere som er engasjert i saken. Han har tatt til orde for en underskriftskampanje. 

Publisert:

Annonse
Annonse

- I forbindelse med spørsmål som har dukket opp i Lavangen kommune om utbygging av vindmøller på Tønsheia, så har jeg tatt intitiativ til en underskrivskampanje som har samlet 1200 underskrifter mot ei slik utbygging. Dette er som kjent overlevert ordfører i Lavangen kommune, Hege Rollmoen, som lover at dette skal bli tatt opp i kommunestyret i løpet av sommeren. Etter hvert erfarer jeg at det er blitt en stor motstand mot utbygging av vindmøller både av innbyggerne og kommunepolitikerne, og det er bra, for det er jo bare Lavangen kommune som kan stoppe ei slik utbygging, sier sjaman og initiativtaker Ronald Kvernmo til nettavisen.

Konsekvenser

En hver utbygging krever konsekvensutredning både miljømessig, samfunnsnyttig og økonomisk, når det skal taes stilling til om utbygging skal tilrådes eller ikke.

- Lavangen kommune har jo nettopp bygget nytt vannverk, og vi vet jo at drikkevann kan bli forurenset av vindkraftutbygging. I tillegg så er det snakk om støy, og ikke minst at det vil gi alvorlige problemer for reindrifta, og vil være i strid med ILO-konvensjonen nr. 169 som forplikter myndighetene til å ivareta urbefolkningen sine rettigheter. Reindriftsloven gir forbud mot å stenge reindriftas flytteleier, samt at samiske rettigheter er gitt vern i Grunnloven §108 og §112, og Lavangen er jo en samisk kommune, sier Kvernmo.

Luftslott

Kraftutbyggere lover både penger og velstand til kommunen som vil igangsette vindkraftutbygging.

- Erfaringen viser at i de kommunene som har sagt ja til utbygging har stått igjen med kun lommerusk og raserte naturområder. Det samme vil nok skje i Lavangen og Salangen uansett hva utbyggerne lover. Jeg tror heller ikke det vil føre til etablering av en eneste arbeidsplass. Det vil heller bli snakk om flere nedlagte arbeidsplasser i reindrifta på grunn av at store deler av reinbeitet blir ødelagt.  Det er veldig positivt av Lavangen kommune og ordfører Hege Rollmoen vil ta dette opp i kommunestyret, og som også har sagt at hun personlig er motstander av ei slik utbygging, avslutter initiativtaker og sjaman Ronald Kvernmo.

Annonse