Salangen-Nyheter

Salangen kommune

Vil investere i "vannverksbil"

Salangen kommune ønsker og investere i en vannverksbil som skal kunne brukes for å kjøre til de kommunale vannverkene. Dette bildet er tatt ved siden av Nervatnet, der en av stasjonene til kommunen står for arbeid med vann til innbyggerne.

Salangen kommune eier som kjent vannverk som sørger for at befolkningen får godt drikkevann. Disse vannverkene må driftes og vedlikeholdes igjennom året. Det er derfor nødvendig med godt nok utstyr for å gjøre denne jobben tilstrekkelig for kommunens ansatte.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

I flere år har kommunen eid en Suzuki XL7. 2006 modell som har vært brukt for oppdraget med å kjøre utstyr og slikt opp til vannverkene. Men denne bilen er nå tatt ut av drift. I mellomtiden er det nå leid inn en bil fra Helgesen Maskin til Salangen kommune for å bruke i oppdraget.

- For å dekke det akutte behovet for tilgang til den kommunale vannforsyningen leier kommunen en ISUZU 4x4 Pickup fra Helgesen Maskin AS for om lag 5600,- pr. mnd. – tilsvarende om lag 67 200,- pr år pluss ev. unormal slitasje. I det lange løpe er ikke leie lønnsomt, og det er dermed nødvendig med anskaffelse av en ny «vannverksbil». En gjennomgang av markedet indikerer at kommunen vil kunne anskaffe en tilnærmet «ny» brukt 4x4 Pickup for om lag 350 000,-. Bilen vil da ha en forventet levetid på minst 10 – 12 år, skriver administrasjonssjef Lars Strøm i saksfremlegget.

Administrasjonssjef innstiller i dokumentene på å investere i «ny» brukt 4x4 til teknisk avdeling for å ivareta kommunens ansvar som vannverkseier jf. drikkevannsforskriften for inntil 350 000,- eks. mva.

Saken skal behandles av kommunestyret i Salangen i dag mandag.