Salangen-Nyheter

Barn- og unge i Lavangen:

Vil legge ned styret

Barn- og unge i Lavangen ønsker og legge ned dagens barn- og unges kommunestyre, til fordel for ett nytt type råd for unge. ARKIVFOTO: MICHAEL TORØD

TENNEVOLL: Barn- og unges kommunestyre ble vedtatt i 2012 i Lavangen kommune, og hadde sitt første møte i mai 2013. Nå ønsker de å legge ned dagens styre, for å igangsette en bedre ide.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

BUK (Barn- og unges kommunestyre) er et kommunalt organ som er blitt innført i flere norske kommuner. Målsetningen med BUK er å lære opp unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter. Representantene er gjerne hentet fra elevrådene ved barne- og ungdomsskoler i kommunene, samt representanter fra kommunale ungdomsklubber.

Kommunestyret

Det er kommunestyret i den enkelte kommunen som kan vedta å opprette et BUK, og kommunens kommunestyre bevilger ofte et pengebeløp som BUK selv for fordele videre. På møtene i BUK behandles søknader om penger til alt fra huskestativ og skateramper til fotoutstyr og musikkinstrumenter. Søknadene kommer fra kommunens barn og ungdom selv, gjennom representantene fra elevråd og ungdomsklubber.

Dagens sittende ordfører for barn- og unges kommunestyre i Lavangen, Jonas B. Rasmussen var mandag ikke tilgjengelig for nettavisen for kommentar til saken. ARKIVFOTO: MICHAEL TORØD.

Endring

BUK i Lavangen har hatt møte, og har lagt frem en anmodning til kommunestyret om å legge ned BUK. De ønsker å lage et nytt styresystem med ungdomsrådet som fungerende "formannskap-kommunestyre-samarbeid". Dette mener de vil øke effektiviteten i saksgangen og bli et enda sterkere styringssystem med mer makt. BUK`s retningslinjer skal fremdeles følges, sier de i forslaget sitt. Tittelen leder i ungdomsrådet forsvinner, og erstattes med ungdomsordfører. Saken skal behandles i kommunestyremøtet førstkommende torsdag 12. desember.