Salangen-Nyheter

Ibestad Høyre ønsker å etablere leksehjelp:

Vil satse på de unge

– Vi ønsker å etablere en arena for organisert leksehjelp. Vi ser jo det at samfunnet er i endring og at det stilles større krav både til oss voksne og til barna våre, og tidsklemma er noe vi kjenner på som aldri før, sier Lill-Grethe Fosshaug til nettavisen.

– Vi ønsker å etablere en arena for organisert leksehjelp. Vi ser jo det at samfunnet er i endring og at det stilles større krav både til oss voksne og til barna våre, og tidsklemma er noe vi kjenner på som aldri før, sier Lill-Grethe Fosshaug til nettavisen.

HAMNVIK: To av Ibestad Høyre sine representanter, Lill-Grethe Fosshaug og Stig Bruvoll har lagt frem et tiltak for å bekjempe ulikhet og utenforskap. Dette skal gjøres gjennom leksehjelp.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

I en pressemelding sendt ut av Ibestad Høyre legger de frem at to av deres representanter legger frem tiltak om leksehjelp for å bekjempe sosiale ulikheter og utenforskap i skole og barnehage. De to representantene som fremmer tiltaket er Lill-Grethe Fosshaug som er 2. kandidat på Høyers valgliste til kommunestyrevalget, og Stig Bruvoll som er 8. kandidat på samme liste.

Tidlig innsats

I pressemeldingen står det blant annet at et av høyres viktigste mål er  prioritere tidlig innsats i skole og barnehage nettopp for dette formålet, som også er utgangspunktet for at de to representantene initierer og iverksette et tilbud for leksehjelp for alle elever i Ibestad kommune. – Dette som et supplement til det allerede eksisterende tilbuet som er i skolene pr. i dag,  understrekes det i pressemeldingen. – Vi ønsker å etablere en arena for organisert leksehjelp. Vi ser jo det at samfunnet er i endring og at det stilles større krav både til oss voksne og til barna våre, og tidsklemma er noe vi kjenner på som aldri før, sier Lill-Grethe Fosshaug til nettavisen.

Annonse