Salangen-Nyheter

Sårbar tid for våre fjærkledde venner:

Vis hensyn i hekketiden

Hvis hensyn til fuglene i hekketiden.

SJØVEGAN: Det er hekketid for våre fjærkledde venner. Dette er en tid for å vise hensyn til fugler som ruger på egg og passe på at hunden er i bånd, både i fjæra langs kysten og i skogen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Hekketiden er en svært sårbar tid for fuglene. I følge en artikkel fra Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er det til sammen ett sted mellom 29 og 55 millioner par med fugler her i landet, hvorav flesteparten hekker i tidsrommet rundt vår og forsommer. Det er derfor verd å merke seg noen forhåndsregler hvis man har hekkende fugler i nærheten av hus eller bruksområder. NOF oppfordrer på sine hjemmesider at man setter seg inn i lovverk og ferdselsrestriksjoner for der man ferdes, samt å skaffe seg kunnskap om konsekvensene av det man gjør i naturen, slik at man ikke utsetter fugler og dyr for unødvendig stress, spesielt ikke i denne sårbare perioden.

Ikke fell trær i hekketiden

NOF oppfordrer også droneeiere om å vise hensyn og holde trygg avstand fra hekkeplasser og fugleliv. Felling av trær i hekketiden kan også harme fugleegg og kyllinger. Man bør også merke seg at mange små fuglearter har små reir som kan være plassert slik at de ikke synes fra bakken. Andre fugler igjen, slik som måker som kan ha reir på bakken og noen ganger svært nær folk og bebyggelse bør man la få være i fred, selv om de kan være en forstyrrelse for folk. – Fjerner eller ødelegger man egg er sjansene store for at fuglene legger ett nytt kull, og man forlenger tiden måkene oppholder seg i området, kan man lese på Norsk Ornitologisk Forening sine nettsider.

Kilde: www.birdlife.no (Norsk Ornitologsik Forening)